World Of Inspiration


Hlavný stavebný materiál (celý článok)

01.09.2013 19:28

Je viacero druhov stavebných materiálov vhodných na výstavbu nízkoenergetického domu. V podstate je len na rozhodnutí investora, aký materiál použije na svoju stavbu. Každý z materiálov má svoje špecifické vlastnosti, ktoré sú pre daného stavebníka plusom, alebo mínusom. Je dôležité si ujasniť, aké sú naše priority a čo od stavby očakávame.

DREVO: Jedným z najtradičnejších prírodných materiálov, ktoré slúži od nepamäti na stavbu ľúdských obidlí je drevo. V dnešnej dobe sa čoraz viac dostávajú do popredia nízkoenergetické, montované stavby. Pri správnom prevedení a dodržaní všetkých dôležitých zásad sú montované drevostavby maximálne energeticky úsporné. Zloženie stien takéhoto domu sa zväčša skladá z drevenej konštrukcie a tepelnej izolácie v dostatočnej hrúbke. Ďalšou veľkou výhodou pre stavebníka je rýchlosť výstavby, kde sa v podstate môžete nasťahovať už za 2-3 mesiace od začiatku stavby. Medzi relatívne nevýhody patrí takmer žiadna akumulačná schopnosť použitého stavebného materiálu, preto treba rátať s pružnejším vykurovaním. Znamená to, že dom sa ľahko vykúri, ale po vypnutí kúrenia si neudrží dlho svoju teplotu. Dobré je postaviť vnútorné priečky z materiálu, ktorý má vyššie akumulačné schopnosti, ako napríklad betón, pórobetón. Ďalšou nevýhodou je stabilita celej stavby a jej odolnosť voči prírodným živlom, alebo poškodenie izolácie v stenách škodcami.

 

PÓROBETÓN: Tento materiál je vlastne tvárnica zo špeciálneho betónu, ktorý je plný miliónov malých vzduchových pórov. Tieto póry zabezpečujú veľmi dobrú tepelnú izoláciu tejto tvárnice a pri vhodne zvolenej hrúbke v kombinácii s tepelnou izoláciou postavíte z pórobetonových tvárnic kvalitný, murovaný, nízkoenergetický dom. Vysoké akumulačné schopnosti tohto materiálu zaručia príjemnú vnútornú klímu, po vykúrení sa steny nabijú teplom a držia si ho po dlhý čas. Dobrý pocit zaručuje aj masívnosť stavby a jej odolnosť voči škodcom a poveternostným vplyvom. Medzi nevýhody patrí asi len dlhšia doba výstavby, kde je potrebné počítať aj s dobou zretia určitých častí stavby. Pri výbere správnej pórobetónovej tvárnice je dobré si porovnať tepelný odpor materiálov pri dobre zvolenej hrúbke.

PÁLENÝ TEHLOBLOK: Pálená tehla je tredičný, stavebný materiál, vypálený zo špeciálnej hliny pri vysokých teplotách. Vnútro tehloblokov obsahuje dutiny, ktoré tvoria tepelnú izoláciu, Pri stavbe z tehly musíme počítať s tým, že steny bude potrebné omietnuť z obidvoch strán hrubšou vrstvou omietky, pretože pri výrobe tehly vznikajú pri vypaľovaní na tehle nerovnosti. Tehla sama o sebe má celkom dobré akumulačné schopnosti, avšak dutiny v nej oslabujú masívnosť materiálu a tieto schopnosti sa oslabujú. V kombinácii so správnou hrúbkou omietky sa akumulačné vlastnosti dostanú do vhodných parametrov a zabezpečia v dome príjemnú klímu. Pri stavbe nízkoenergetického domu z tehly, pri správne zvolenej hrúbke a pri použití tepelnoizolačných omietok vo vhodnej hrúbke nie je potrebná žiadne dodatočná tepelná izolácia. Medzi nevýhody tehloblokov patrí aj horšia práca pri inštalácii elektrorozvodov a ďalších inštalácií do stien z dôvodu tvrdosti a krehkosti materiálu.

BETÓN: Betón je z hľadiska akumulácie tepla a pevnosti veľmi kvalitný materiál. Avšak čo sa týka teplnoizolačných vlastností, tie sú nedostatočné. Keď chceme stavať dom z betónu, musíme obvodové steny zaizolovať veľmi veľkou hrúbkou tepelnej izolácie. Keďže betón sa používa takmer pri každej stavbe, musíme dbať na to, aby nám nevzikol tepelný most práve kôli zlým tepelnoizolačným vlastnostiam betónu. Každú betónovú časť stavby, ktorá prechádza z vnútornej časti stavby do vonkajšej (preklady, strop, balkóny atď) musíme zaizolovať z vonkajšej strany tepelnou izoláciou vhodnej hrúbky.

—————

Späť