World Of Inspiration


YTONG Lambda -kvalita pre vás !

24.03.2009 20:13

Nižšia objemová hmotnosť, rovnaká pevnosť a ešte lepšia tepelná izolácia. To je stručná charakteristika kľúčovej novinky v sortimente pórobetónového murovacieho systému YTONG.
Stena z bieleho pórobetónu YTONG LAMBDA je jedinou murovanou konštrukciou na trhu, ktorá dokáže
pri rozumných hrúbkach a bez dodatočného zateplenia bezpečne prekročiť všetky normové požiadavky
a doporučenia na obvodové steny budov. Ďalším zlepšením unikátnych tepelno izolačných vlastností sprístupňuje YTONG LAMBDA nízkoenergetické stavby širokej verejnosti. S bežnými vstupnými nákladmi, nízkou staveniskovou pracnosťou a jednoduchou technólogiou zhotovenia, dokáže každý projektant a stavebná firma dosiahnuť výsledky, ktoré boli doposiaľ vyhradené iba stavbám s nadštandardnými rozpočtami.

Zdravé vnútorné prostredie
Vďaka bezkonkurenčnej hygienickej a zdravotnej nezávadnosti a schopnosti prirodzene regulovať vlhkosť vzduchu v interiéri je YTONG LAMBDA ideálnym stavebným materiálom pre modernú stavbu
s vysokými požiadavkami na kvalitu mikroklímy v interiéri.

Presná rýchla stavba
Presné rozmery a lepenie na tenkovrstvovú maltu zachovávajú výnimočnú presnosť výstavby a vysokú
produktivitu práce murovacieho systému YTONG, čo sa priaznivo odrazí v celkových nákladoch každej
stavby.

Cenný priestor naviac
Vynikajúca tepelná izolácia a dostatočná únosnosť umožnujú zníženie hrúbky obvodových stien na minimum. S uceleným murovacím systémom YTONG LAMBDA pre steny hrúbky 375 mm dochádza k zásadným úsporám zastavaného priestoru a k zjednodušeniu dopravy a manipulácii s materiálom.

Istota pre investora
Vďaka priaznivej cene a jednoduchej realizácii je YTONG LAMBDA skvelým riešením pre všetkých investorov, ktorí hľadajú bezpečné, jednoduché a ekonomické riešenie pre výstavbu s dostatočnou rezervou nad požiadavky všetkých stavebných noriem.

—————

Späť