World Of Inspiration


Zateplovať, alebo nie ?

08.03.2009 22:03

Je zateplenie drahé ?

Iste - zateplenie naozaj nie je lacná záležitosť. Ale čo je dnes lacné?

Rozprávajme sa však vážne:
Pokiaľ staviate nový alebo rekonštruujete starší dom, tak viete, že fasáda predstavuje naozaj veľmi významnú položku v rozpočte stavby a to bez ohľadu na to, či ju len omietate alebo i zatepľujete.

Pre porovnanie dve možnosti riešenia fasády:

a) jednovrstvová vápennocementová omietka hr. 2 cm + povrchová úprava tenkovrstvovou prefarbenou omietkou akrylátovou omietkou

Materiál
- jednovrstvová omietka + príprava podkladu
- tenkovrstvová prefarbená omietka + základný náter
Materiál celkom:

5,31,- EUR/m2
5,97,- EUR/m2
11,29,- EUR/m2
 
Práca
- omietanie
- realizácia povrchovej úpravy
Práca celkom:
 

4,65 - 5,31,- EUR/m2
3,65 - 4,32,- EUR/m2
8,30 - 9,63,- EUR/m2
 
Náklady celkom: 19,58 - 20,91,- EUR/m2

b) zatepľovací systém s hrúbkou izolantu 8 cm + povrchová úprava tenkovrstvovou prefarbenou akrylátovou omietkou

Materiál celkom: 16,60 - 19,92,- EUR/m2
Práca: 11,62 - 13,28,- EUR/m2
Náklady celkom: 28,21 - 33,19,- EUR/m2

Zateplenie fasády je skutočne drahšie o približne 8,63- 12,28,- EUR/m2 než realizácia novej omietky.

Ak však premeníme tieto peniaze napríklad na zemný plyn, zistíme že 8,63 EUR predstavuje dnes približne 20 m3 zemného plynu.

Po zateplení starého domu s minimálnou tepelnou izoláciou pôvodných obvodových stien (dom postavený napríklad z plných pálených tehál) pritom dokážeme ušetriť až okolo 15 m3 plynu na každý m2 obvodovej steny ročne.

Zvýšené počiatočné náklady sa teda v takomto prípade vrátia veľmi rýchlo a v ďalších rokoch, kým nová omietka len "zdobí" náš dom, nový zatepľovací systém náš dom lepšie chráni a najmä, výrazne šetrí našu peňaženku pri úhrade nákladov za vykurovanie.

Pokiaľ teda stojíte pred otázkou, čo s vaším starým domom - omietnuť či zatepliť- neváhajte!

ZATEPLITE A URČITE UŠETRÍTE!

—————

Späť