World Of Inspiration


Odkvapový systém I-15m ,už od 133 Eur

 Pre šikovných domácich majstrov sme pripravili novinku vo forme odkvapových systémov s predprípravou na montáž a montážnym návodom. Sety obsahujú sadu "vyspádovaných" hákov, Žlaby s namontovaným ukončovacím čelom,žlaby s namontovaným zberným kotlíkom a odtokovou dierou, zvodové kolená,zvodovú rúru, objímky zvodovej rúry, polyuretánový tmel na spájanie žlabov,nity.

 

Príklad : Odkvapový systém 33/100,montážny set 15 m .tvar I  :

 6 m žlab s ukončovacím čelom :                                     18,25 EUR

 6 m žľab s ukončovacím čelom a zberným kotlíkom : 21,01 EUR

 4 m žľab :                                                                              11,55 EUR

 3 ks zvodové koleno :                                                          24,89 EUR 

 5 m zvodová rúra :                                                               14,43 EUR

 3 ks zvodová objímka :                                                        4,68 EUR

 18 ks žľabový hák "vyspádovaný"                                      29,87 EUR

 Spojovací materiál (tmel+nity)                                            8,29 EUR

 __________________________________________________

 Celková cena bez dopravy                                                   133 EUR  (4007 Sk)

 

Cena dopravy po celej SR od 15 Sk (0,49 EUR)/km. Konv.kurz 30,126 Sk/EUR