World Of Inspiration


Odkvapový systém

Názov stavby: Rekreačný dom v Sklenných Tepliciach

Druh stavby : Realizácia odkvapového systému

Materiál: Odkvapový systém 33/100 pozink s farebnou povrchovou úpravou -tmevohnedou