World Of Inspiration


Atikové plechy

Názov stavby: Výrobná hala Tekmar ,Lužianky,Nitra

Druh stavby: Montáž atikových striešok po celom obvode haly cca 350 bm

Materiál : Príponky -pozink , striešky - pozinkovaný plech s farebnou povrchovou úpravou-striebornou

Sposob montáže : Prichytenie príponiek predných a zadných pomocou skrutiek do podkladu. Atikové striešky boli nasunuté na príponky a zaistené uzavretím falcu. Pozdĺžne spoje boli zaistené PU tmelom a nitmy.