World Of Inspiration


Úžľabie už od 9,49 EUR

Profil úžľabia : rozvinutá šírka 500 mm 

                           dĺžka 2000 mm

Cena :  Pozink : 9,49 EUR

              Far.pozink: 13,71 EUR

              Hliník :  13,64 EUR

              Far.hliník : 15,20 EUR

              Meď : 77,54 EUR